This page in English

Om oss

Universitetsbiblioteket ska i enlighet med Örebro universitets vision bidra till ett framgångsrikt universitet. Universitetsbiblioteket ska även bidra till kunskap för säker vård inom Region Örebro län.

Det gör vi genom att:

  • Arbeta proaktivt i samarbete med våra målgrupper och med lyhördhet för deras behov
  • Tillhandahålla och tillgängliggöra relevanta informationsresurser
  • Ge kvalificerat stöd i informationssökning och akademiskt skrivande i enlighet med universitetets pedagogiska grundsyn
  • Bidra till att stödja och synliggöra universitetets forskning under hela forskningsprocessen
  • Erbjuda en pedagogiskt utformad fysisk och digital lärandemiljö som främjar lärande och kreativitet
  • Genom vår verksamhet bidra till att regeringens målbild om öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och forskningsdata uppnås

 

Verksamhetsidé fastställd den 17 september 2019.