This page in English

Ansök om lånekort

Alla som har fyllt 18 år kan få lånekort mot uppvisande av giltig legitimation. Lånekortet är en personlig värdehandling. Du är själv ansvarig för att ingen annan använder ditt lånekort. Biblioteket skickar alla meddelanden via e-post.

Om du är student och vill låna böcker före registreringen kan du ansöka om ett lånekort för allmänheten som sedan byts ut mot universitetskortet.