This page in English

Lån från andra bibliotek

Böcker och artiklar som inte finns på biblioteket kan lånas in som fjärrlån från andra bibliotek för dig som är student eller anställd vid Örebro universitet eller anställd vid Region Örebro län.

Biblioteket fjärrlånar endast material i studie- och/eller forskningssyfte. Det som kan beställas är bland annat böcker, bokkapitel och artiklar. Kontrollera först att boken eller artikeln du vill beställa inte finns i bibliotekets samlingar med bibliotekets söktjänst Primo. För att kunna göra en fjärrlånebeställning behövs ett giltigt lånekort (det vill säga ett aktiverat och ej spärrat kort).

Bibliotekets fjärrlåne-service kommer att vara begränsad sommarveckorna 27-32.

Vad kan jag inte beställa?

  • Material som redan finns på biblioteket. Det gäller även det material som tillfälligt är utlånat eller finns elektroniskt.
  • Material som finns på andra bibliotek i Örebro.
  • Referensböcker.
  • Hela tidskriftsnummer eller e-böcker. Enskilda artiklar och bokkapitel i e-böcker kan beställas.

Leverans- och lånetid

En bok som fjärrlånats brukar levereras inom 1–2 veckor. Du får ett meddelande via e-post när boken finns att hämta.

Lånetiden för böcker bestäms av det utlånande biblioteket och kan variera. Vanligen är lånetiden 3 veckor–6 månader.

Artikelkopior brukar levereras inom några dagar. Artiklar som fjärrlånas tillhandahålls alltid i tryckt format eftersom det enligt upphovsrättslagen inte är tillåtet för biblioteket att vidarebefordra artiklar i elektronisk form. Artikelkopior behöver inte returneras till biblioteket utan kan behållas av beställaren.

Till anställda skickas artikelkopian med internpost till arbetsplatsen. Till studenter skickas artikelkopian med ordinarie postgång till hemadressen alternativt hämtas på biblioteket.

Anställda vid Region Örebro Län kan antingen få böcker och artikelkopior skickade med internposten eller hämta dessa på Medicinska biblioteket.

Restaurang- och hotellhögskolans bibliotek, Campus Grythyttan

Studenter och personal hämtar böcker och artikelkopior på biblioteket.

Prislista för fjärrlån

Böcker inom Norden: Kostnadsfritt
Böcker utanför Norden: 175 kr
Artikelkopior: Kostnadsfritt
Doktorsavhandlingar utanför Sverige: det faktiska priset 

Kostnaden för fjärrlån ska betalas inom en månad.

Böcker inom Norden: Kostnadsfritt 
Böcker utanför Norden: 175 kr
Artikelkopior: Kostnadsfritt
Doktorsavhandlingar utanför Sverige: det faktiska priset

Artikelkopior: Kostnadsfritt
Böcker: Kostnadsfritt
Doktorsavhandlingar: Kostnadsfritt

Kostnad 500 kr per bok.