This page in English

Stöd till studenter

På universitetsbiblioteket kan du få stöd under hela din studietid med allt från hur du hittar vetenskapliga artiklar som passar just ditt ämne till hur du bäst formulerar dig när du ska skriva uppsats. Vi erbjuder även hjälp när det kommer till referenshantering.


Sökhjälp

Behöver du hjälp med att hitta relevant material i ditt ämne eller har du frågor om vetenskapliga texter? Våra kontaktbibliotekarier kan hjälpa dig med relevanta sökstrategier, hitta bra sökord, välja lämpliga databaser och bedöma vetenskapligheten i en källa.

Foto på två studenter som står vid varsin dator.

1. Ämnesguider

Med våra ämnesguider får du stöd i att hitta källor som är lämpliga inom ditt ämnesområde.

Foto på 4 dörrar till tre handledningsrum

2. Drop-in

I drop-in-hjälpen kan du få svar på kortare frågor om informationssökning.

Foto på ryggarna av två personer som sitter i ett grupprum.

3. Boka sökhandledning

Ibland kan det behövas längre, enskild hjälp med specifika frågor.


Skriva på universitetet

På Akademiskt skrivcentrum i universitetsbiblioteket kan du ställa frågor om olika aspekter av ditt skrivande och få råd om bland annat språkriktighet och stilnivå, struktur och flyt, referatteknik, källhänvisning samt grafisk utformning.

Foto på händer som skriver på papper.

1. Skrivguide

Börja med att besöka vår webbplats. Skrivguiden kan hjälpa dig under hela skrivprocessen.

Fyra personer sitter vid ett runt vitt bord

2. Drop-in

I drop-in-hjälpen får du svar på kortare frågor om ditt akademiska skrivande.

Foto på två personer som sitter vid ett vitt bord med uppslagna böcker.

3. Boka skrivhandledning

Ibland kan det behövas längre, enskild hjälp med specifika frågor.