Sista anmälningsdagen till doktorandkursen Publishing strategies and research visibility

13 september 2024

Foto på en person som sitter vid en dator.

Doktorandkursen Publishing strategies and research visibility riktar sig till dig som är doktorand eller junior forskare vid Örebro universitet och som antingen redan publicerat dig eller som står i begrepp att göra det.

Under kursen kommer vi att gå igenom olika aspekter av publiceringsprocessen, som hur du väljer rätt tidskrift att publicera sig i, både vad gäller vetenskaplig kvalitet och för största möjliga spridning av forskningsresultaten. Andra ämnen som täcks är open access, rovtidskrifter, Creative Commons-licenser, forskarprofiler och grunderna i bibliometri.