Uppsatstider

04 april 2024 10:00 – 15:30 Huvudbiblioteket, Campus Örebro

texten "Uppsatstider" mot en grön bakgrund med en blommig ram.

Välkommen till huvudbiblioteket och få stöd till din uppsats! Det blir en heldag där du får stöd i hur du planerar din sökning, disponerar din uppsats och undviker plagiering.

PROGRAM

10.00–10.15 Välkommen till Uppsatstider
10.15–10.45 Uppsatsens disposition
11.00–11.30 Planera och redovisa din sökning
12.00–13.00 Drop-in i Studieverkstaden Lyktan
13.15–13.45 Skriv din uppsats med referenshanteringsprogram
14.00–14.30 Fixa sidnumrering och innehållsförteckning med Word
14.45–15.15 Så undviker du plagiering i uppsatsen
15.15–15.30 Frågestund

Välkommen!