Medicinska e-biblioteket

E-böcker

Nedan finner du länkar där du kan söka efter e-böcker till någon av våra specifika e-bokleverantörer. Du kan även få upp sökresultat från dessa e-böcker om du söker i Primo (från startsidan).

Logotyp för AccessMedicine

AccessMedicine

Medicinska textböcker, bl. a Harrison’s Principles of Internal Medicine.

Logotyp för AccessSurgery

AccessSurgery

Textböcker i kirurgi, bl. a. Schwartz’s Principles of Surgery.

ClinicalKeys logotyp

ClinicalKey

E-boksamling med drygt 1000 titlar; t ex Mandell Principles and Practice of Infectious Diseases, Miller's Anesthesia, Goldman's Cecil Medicine.

Springers logotyp

Springers e-bokpaket Medicine

En stor mängd e-böcker inom medicin och omvårdnad.