Medicinska e-biblioteket

Karlskoga lasarett

Bild på skylt med Karlskoga lasarett på lasarettsbyggnaden

Karlskoga lasaretts medicinska bibliotek är ett specialbibliotek för medicin och omvårdnad. Biblioteket servar lasarettets personal samt universitets- och högskolestuderande.

Du kan använda medicinska biblioteket för att hålla dig uppdaterad med vad som händer inom ditt yrkesområde. Här finns olika resurser där du kan hitta information, bland annat medicinsk litteratur och tryckta tidskrifter. Kontakta biblioteket och meddela vad du är intresserad av och beställ en informationssökning.