Medicinska e-biblioteket

Lindesbergs lasarett

Foto av Lindesbergs lasarettsbyggnad

Biblioteket är öppet för Region Örebro läns medarbetare, för alla studenter, patienter och närstående. Det är beläget på Lärcentrum vid KTC på plan 6.

Studenter kan låna medicinska böcker och kursböcker. För dig som arbetar i vården stöttar medicinska biblioteket din fortbildning, forskning och kompetensutveckling.