This page in English

Hitta tidskrifter inom ett visst ämnesområde i Web of Science

Det finns flera olika sätt att hitta tidskrifter att publicera sig i. Här introduceras du till olika sätt att identifiera lämpliga tidskrifter inom ditt ämnesområde.

Identifiera tidskrifter med impaktfaktor inom ditt ämnesområde

Via Web of Science har du tillgång till Journal Citation Reports, där du kan ta fram information om lämpliga tidskrifter för publicering och bland annat se vilken impaktfaktor de har.

Skärmklipp med "Select Categories" inringar i rött.

På första sidan i Journal Citation Reports väljer du ”browse by journal” och därefter ”select categories”. Välj en kategori och skrolla ner på sidan och klicka på ”submit”.

Du får nu upp en lista med tidskrifter som är sorterade utifrån impaktfaktor. Om du vill se om några av dessa är Open Access, går du till den vänstra kolumnen och bockar i rutan Open Access och därefter "submit". 

Sök fram lämplig tidskrift genom ämnessökning

Vill du identifiera lämpliga tidskrifter som indexeras i Web of Science men som inte nödvändigtvis har impaktfaktor kan du göra en sökning på ditt ämne och se i vilka tidskrifter du får träffar.

Skärmutklipp från Web of Scence med "politic*" inskrivet i sökfältet och valen "social media or facebook or twiiter" samt "election campagn" förvalt.

På sidan med träfflistan kan du på vänstersidan skrolla ner och klicka på ”Source titles”. Vill du se fler titlar klickar du på ”more options / values”.

Skärmutklipp med fem olika val inom "Source Titles".

Hitta lämplig tidskrift utifrån ditt manuskript

Databasen Web of Science, innehåller också en länk till EndNote-online. Klicka på EndNoteikonen och logga in eller skapa ett konto. Den här funktionen kan du också nå via sidan Master Journal List i Web of Science.

Skärmklipp från Web of science med inringad länk till EndNote.

I nästa steg klickar du på Match och skriver in titel och abstract och en lista på lämpliga tidskrifter genereras. Kom ihåg att även om Manuscript Matcher baseras på titel, abstract och nyckelord bör du titta på tidskrifternas beskrivningar av sina publiceringsområden för att se hur väl ditt manuskript passar.

Skärmklipp från Web of science med menyvalet "Match" inringat i rött.

Vill du veta mer? Kontakta:

Liz Holmgren

Tjänstetitel: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Liz Holmgren

E-post:

Telefon: 019 303464

Rum: C1114

Liz Holmgren