This page in English

Hitta tidskrifter inom ett visst ämnesområde i Web of Science

Det finns flera olika sätt att hitta tidskrifter att publicera sig i. Här introduceras du till olika sätt att identifiera lämpliga tidskrifter inom ditt ämnesområde.

Identifiera tidskrifter med impaktfaktor inom ditt ämnesområde

Via universitetsbibliotekets databaslista har du tillgång till Journal Citation Reports, där du kan ta fram information om lämpliga tidskrifter för publicering och bland annat se vilken impaktfaktor de har.

På första sidan i Journal Citation Reports väljer du Browse journals och därefter Filter på vänster sida. Välj bland Categories och skrolla ner på sidan och klicka på Apply.

Skärmutklipp från Web of Science.

Du får nu upp en lista med tidskrifter som är sorterade utifrån impaktfaktor. Här listas också tidskrifter från Emerging index, det vill säga tidskrifter under bedömning.

Om du vill se om några av dessa tidskrifter inom ditt ämnesområde är Open Access, går du till filtret på vänster sida och öppnar Open Access och väljer DOAJ Gold Open Access och därefter Apply

Sök fram lämplig tidskrift genom ämnessökning

Ett annat sätt att identifiera lämpliga tidskrifter som indexeras i Web of Science är att göra en sökning på ditt ämne. 

Skärmutklipp Web of Science.

På sidan med träfflistan kan du på vänstersidan skrolla ner och klicka på Publication titles. Vill du se fler titlar klickar du på See all.

Hitta lämplig tidskrift utifrån ditt manuskript

Journal Citation Reports första sida finns en länk till Match my manuscript. På nästa sida kan du logga in eller skapa ett konto. I nästa steg skriver du in titel och abstract och en lista på lämpliga tidskrifter genereras. Kom ihåg att även om Match Manuscript baseras på titel och abstract bör du titta på tidskrifternas beskrivningar av sina publiceringsområden utifrån ditt manuskript passar.

Vill du veta mer? Kontakta:

Liz Holmgren

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Liz Holmgren

E-post: bGl6LmhvbG1ncmVuO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 303464

Rum: X1106

Liz Holmgren