This page in English

Forskningsstöd

Du som är doktorand eller forskare har under hela forskningsprocessen möjlighet att få olika former av stöd i ditt arbete.

Bärbar dator som står på ett bord. Skärmen visar staplar med mynt.

1. Ansök om forskningsmedel

Första steget i ett forskningsprojekt är att få forskningen finansierad. Här får du hjälp med det du behöver veta för att kunna attrahera extern finansiering.

Foto på person som står med VR-glasögon samt en skärm i bakgrunden som visar en robot.

2. Starta ditt forskningsprojekt

När du har fått finansiering beviljad är det dags att starta ditt forskningsprojekt. Här har vi samlat det stöd du kan få vid starten.

En person skriver anteckningar vid en sjukhussäng.

3. Din pågående forskning

Under pågående forskning kan du få hjälp med bland annat informationssökning och datahantering.

Närbild av en hög med tidskrifter.

4. Publicera din forskning

Du kan sprida intresse för och resultat av din forskning på flera sätt. Här hittar du stöd för publicering.

Foto på två händer som skakar hand.

5. Sprid och nyttiggör forskning

Här får du tips om hur du kan sprida kunskapen så den kommer till nytta för samhälle och näringsliv.

En man skriver på en bärbar dator.

6. Rapportera och avsluta

När du är klar med ditt forskningsprojekt är det dags för det sista steget - att rapportera och avsluta.

Logotype HRS4R

The Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)

Utmärkelsen anger att Örebro universitet är en arbetsgivare med stimulerande och välvillig arbetsmiljö.

Har du frågor om innehållet eller är det något du saknar? Vänligen kontakta:

Nadia Abdellah

Befattning: Kommunikatör Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Nadia Abdellah

E-post: bmFkaWEuYWJkZWxsYWg7b3J1LnNl

Telefon: 019 303997

Rum: U2134

Nadia Abdellah