This page in English

Avtal med förbetalda eller rabatterade författaravgifter

I flera av universitetsbibliotekets förlagsavtal ingår finansiering av öppet tillgänglig publicering helt eller delvis.

Endast du som är corresponding author kan publicera genom avtalen. Att endast vara medförfattare räcker alltså inte. Undantaget är avtalet med MDPI, se längre ner.

Vidare ska du vara anställd vid, eller ha anknytning till, Örebro universitet. Denna anknytning kan bestå av att du har ett affilieringsavtal med universitetet, men även till exempel gästprofessorer, externt finansierade doktorander och studenter har möjlighet att publicera sig genom avtalen.

Använd din institutionella e-postadress vid Örebro universitet (@oru.se) när en artikel skickas in för publicering via något av avtalen. Det underlättar för samtliga parter då förlagen använder e-postdomänen som en primär parameter för att koppla den korresponderande författaren till rätt organisation och avtal.

Din affiliering till Örebro universitet ska alltid anges i publikationen.

När förlaget meddelar biblioteket att en artikel har accepterats i en tidskrift som ingår i ett avtal kontrolleras att författaren hör till Örebro universitet. Kontrollen görs primärt mot personal- och affilieringslistor.

Om du är affilierad till något ytterligare lärosäte som också är med i samma nationella avtal, rekommenderas att publiceringen regleras mot det lärosäte där den huvudsakliga forskning som ligger till grund för publikationen har utförts.

Avtal där hela författaravgiften täcks

Avtal med rabatterade författaravgifter

Vid publicering med rabatterad avgift står respektive institution för kostnaden. Biblioteket kan dock bistå med ekonomiskt stöd via en fond för författaravgifter.

SciFree Journal Search Tool är en söktjänst för tidskrifter som ingår i något av förlagsavtalen.

De flesta av tidskrifterna som återfinns i SciFree Journal Search Tool ingår i förbetalda avtal. Dessa avtal tecknas tillsammans med andra svenska universitet, högskolor, myndigheter och statliga forskningsinstitut i det som kallas Bibsamkonsortiet. Hela kostnaden för publicering med öppen tillgång regleras då genom bibliotekets förlagsavtal.

I SciFrees träfflista visas tidskrifter som ingår i förbetalda avtal med en grå ikon med texten "This is paid in full by the Library". Tidskrifter med rabatt på publiceringsavgiften visas med en gul ikon med texten "There is a discount on the open access charge".

Om du inte hittar tidskriften via SciFree kan du söka finansiellt stöd för publicering med öppen tillgång via den fond som biblioteket administrerar. Du kan också söka detta stöd då du publicerar hos förlag där vi endast har rabatterad publiceringsavgift.

Tidskrifter i avtalen kan vara öppet tillgängliga tidskrifter eller så kallade hybridtidskrifter.

Öppet tillgängliga tidskrifter

I öppet tillgängliga tidskrifter är allt innehåll fritt att läsa. Engelska begrepp för den här modellen är "pure open access", "full open access" eller "gold open access".

Hybridtidskrifter

För att läsa artiklar i en hybridtidskrift krävs en prenumeration. Författare har dock möjlighet att mot en avgift (article processing charge eller APC) publicera enskilda artiklar med öppen tillgång.

I vissa avtal ingår obegränsad publicering så att det inte finns någon gräns för hur många artiklar Örebro universitet kan publicera inom avtalet. I andra avtal har man en förbetald summa per år som ska täcka publiceringskostnaderna för samtliga svenska lärosäten som ingår i avtalet. Om den summan är slut kan artiklar inte längre publiceras inom avtalet.

Avtal med obegränsad publicering:

Avtal med begränsad pott för publicering:

I möjligaste mån söker Bibsam och deltagande lärosäten att lösa situationen om den nationella potten skulle slå i taket. Dock kan publicering i en tidskrift som ingår i ett avtal med begränsad publicering inte alltid garanteras på förhand. Kontakta This is an email address vid frågor.

I vissa fall kan bara vissa artikeltyper publiceras med öppen tillgång genom avtalen (till exempel originalartiklar och översiktsartiklar). Se respektive avtal för mer utförlig information.