This page in English

Medicinska e-biblioteket

DiVA för affilierade forskare

Som affilierad forskare ska du registrera dina publikationer i Örebro universitets DiVA-databas (Digitala Vetenskapliga Arkivet).

Följande publikationstyper ska registreras i DiVA

  • Artikel i vetenskaplig tidskrift
  • Bok, kapitel i bok
  • Konferensbidrag, refereegranskat paper
  • Avhandling
  • Rapport
  • Patent

Biblioteket importerar regelbundet poster från Web of Science och PubMed. Importen sker vanligtvis en gång i veckan. Bibliotekets import innebär att du i många fall inte behöver göra något själv för att din publikation ska registreras i DiVA. För att vi ska importera en publikation ska den uppfylla två krav:

  • Örebro universitet anges i en författaradress
  • Personen som anger Örebro universitet som författaradress har ett ORU-konto dvs en bekräftad tillhörighet till universitetet.

Observera att du är ansvarig för att dina publikationer finns i DiVA. Sök i DiVA på ditt namn och sortera Nyast först vid några tillfällen per år för att se så att alla dina publikationer finns med.

Du kan få hjälp av universitetsbiblioteket med att registrera publikationer som publicerats före affiliering.

Mer information om att publicera forskning (bland annat avtal om open access).

Mer om information om affiliering vid Örebro universitet (länk till intranätet Inforum).

För mer information, vänligen kontakta:

Ann Emilsson

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Ann Emilsson

E-post: YW5uLmVtaWxzc29uO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 303624

Rum: U2128

Veronica Fors

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Veronica Fors

E-post: dmVyb25pY2EuZm9ycztvcnUuc2U=

Telefon: 019 302165

Rum: U2136

Veronica Fors