This page in English

Ann Emilsson

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

E-post: YW5uLmVtaWxzc29uO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 303624

Rum: U2128

Om Ann Emilsson

Ann Emilsson är bibliotekarie på Örebro universitetsbibliotek. Hon tillhör enheten för Medier och vetenskaplig publicering. Ann ansvarar för universitetets digitala publiceringssystem DiVA. Hon informerar om öppen tillgång för böcker samt handlägger tilldelning av ISBN för de publikationer som ges ut av Örebro universitet. Hon är universitetsbibliotekets kontaktperson för Kriterium.