Registrering i DiVA för dig som är nyanställd

Som nyanställd forskare/personal kan du få hjälp med registrering av dina tidigare publikationer som producerats vid ett annat lärosäte eller forskningsinstitution.

Skicka ditt CV eller annan publikationsförteckning till This is an email address så lägger vi in posterna i DiVA.

Förutom bibliografiska uppgifter, bifoga information om:

  • Typ av innehåll (Refereegranskat, Övrigt vetenskapligt eller Övrig (populärvetenskap, debatt och liknande))
  • Ämneskategori (helst så specifik som möjligt)

I första hand kommer de publikationstyper som anges nedan att registreras

  • Artikel i vetenskaplig tidskrift
  • Bok, kapitel i bok
  • Konferensbidrag, refereegranskat paper
  • Avhandling
  • Rapport
  • Patent

Genom att registrera tidigare forskningspublikationer i DiVA får du en samlad bild av dina publikationer på din profilsida.