Medicinska e-biblioteket

Embase

I Embase hittar du vetenskapliga artiklar och konferenstryck inom medicin och farmakologi.

I Embase hittar du vetenskapliga artiklar och konferenstryck inom medicin och farmakologi. När du söker i Embase, så söker du samtidigt också i Medline. Fördelen att söka i Medline är att du då söker du på Medlines egna ämnesord (MeSH-termer). Fördelen att söka i Embase är att här finns fler artiklar inom bl.a. farmakologi.

Till databasen Till databaslistan