Medicinska e-biblioteket

Felanmäl databas

Här anmäler du fel som rör e-bibliotekets resurser, till exempel tekniska problem vid databassökningar, brutna länkar, artiklar som inte går att öppna, problem med nedladdning av e-böcker.

Rapportera fel

Jag vill ha uppdatering angående status för detta ärende:

De uppgifter du uppger i formuläret kommer att skickas till en handläggares e-post. Inga uppgifter kommer i övrigt att lagras i vår databas.