Medicinska e-biblioteket

Villkor för användning av databaser

Örebro universitetsbibliotek har slutit avtal med flera olika förlag och leverantörer av elektroniska tidskrifter, elektroniska böcker och olika databaser för all personal inom Region Örebro Län. Avtalen styr vilka rättigheter du som enskild användare har.

I flera fall har vi avtal som är centralt upphandlade av Eira, Sveriges Kommuner och Regioner. Villkoren i avtalen ser olika ut. Generellt kan sägas att inget av avtalen tillåter kommersiell användning.

Vanligtvis är det tillåtet att läsa och skriva ut enstaka artiklar för privat bruk.

Fjärrlån mellan två offentliga bibliotek tillåts i de flesta fall. Materialet måste oftast skrivas ut och skickas med post.

Det är i många fall inte tillåtet för biblioteket eller någon annan att skicka artiklar ur de arkiv man har licens för direkt till en enskild person.

Nedladdning av hela tidskrifter eller hela databaser är inte tillåtet.

Vid frågor om avtal kontakta Elias Olsson eller Gunilla Källman.