Medicinska e-biblioteket

Google Scholar

Söktjänst från Google som huvudsakligen hittar vetenskaplig information. Ingången via databaslistan ger tillgång till bibliotekets elektroniska tidskrifter i fulltext.

Ämnesområde: Ämnesövergripande
Till databasen Till databaslistan