Medicinska e-biblioteket

Svensk MeSH

Svensk översättning av Medlines ämnesord

Du kan använda Svensk MeSH när du behöver hitta bra sökord att använda när du söker i databaser.

Ämnesområde: Biomedicin Medicin Omvårdnad
Till databasen Till databaslistan