Medicinska e-biblioteket

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Nationellt kliniskt kunskapsstöd är regionernas gemensamma infrastruktur för att ta fram, kvalitetssäkra, lagra och distribuera kunskapsinnehåll. Här finns rekommendationer som är anpassade för att stödja dig i patientmötet. 

Till databasen Till databaslistan