Medicinska e-biblioteket

SiS e-nav

Tillgång till standarder via SIS. Via ett avtal mellan SKL och SIS, Svenska institutet för standarder, har du tillgång till ca 1500 standarder inom hälso- och sjukvårdsområdet och ledningssystem.

Du kan kopiera från och skriva ut dessa standarder. Standarderna får ej distribueras till andra än dem som bedriver verksamhet på landstingens uppdrag.

Ämnesområde: Standarder
Till databasen Till databaslistan