Få texten uppläst med TorTalk

Foto på student som sitter med hörlurar vid en dator.

Alla studenter och anställda vid Örebro universitet har tillgång till programmet TorTalk, en talsyntes som läser upp texter som finns på datorskärmen.

TorTalk är ett enkelt verktyg att använda oavsett om du vill få digitala texter upplästa för dig eller om du vill få dina egna texter upplästa för att lättare hitta eventuella fel i din text.

Du kan använda TorTalk både när du sitter på något av våra campus och hemifrån. Ladda ner programmet från Studenttjänster under IT-tjänster.