Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Örebro universitets webbplats godkänner du detta.

This page in English

Medicinska biblioteket

Örebro universitetsbibliotek, Campus USÖ

Medicinska biblioteket är ett ämnesbibliotek för såväl studenter och personal på Örebro universitet som personal inom Region Örebro län. Biblioteket är även öppet för allmänheten.

När du befinner dig fysiskt på medicinska biblioteket har du tillgång till både Region Örebro läns och Örebro universitets databaser och tidskrifter.

Från Region Örebro läns nät når du bara regionens resurser.
Från universitetets nät når du bara universitetets resurser.

Kontakta Medicinska biblioteket

Telefon: 019 30 13 92
E-post: This is an email address

Besöksadress: Södra Grev Rosengatan 30, Örebro
Postadress: Örebro universitet, Medicinska biblioteket,Campus USÖ, 701 82 Örebro

Medicinska e-biblioteket

E-biblioteket innehåller alla de resurser som finns tillgängliga för dig som regionanställd. E-biblioteket administreras av Medicinska biblioteket, Campus USÖ.