This page in English

Våra bibliotek

Respektera tysta zoner i våra bibliotekslokaler.  Kom ihåg att stänga av ljudet på mobiler och datorer.

För allas trivsel

Biblioteket är en arbetsplats för universitetets studenter och personal samt andra besökare. För att skapa en bra studie- och arbetsmiljö gäller följande:

Mat får inte tas med in i biblioteket. Det är däremot tillåtet att ta med frukt, godis och dryck. Släng allt skräp i papperskorgarna.

Det är inte tillåtet att dra ur sladdar ur eluttagen för att få ström till egen dator eller mobil. Istället ska borden med eluttag användas. Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att använda skarvsladdar till bärbara datorer.

Det är inte tillåtet att göra anteckningar eller understrykningar i bibliotekets böcker.

Bibliotekets datorer får endast användas i enlighet med SUNET:s etiska regler.

Den som vid upprepade tillfällen bryter mot bibliotekets regler och stör verksamheten i bibliotekets lokaler kan bli utestängd från biblioteket enligt Högskoleförordningen (SFS 1993:100) 10 kap, $1, punkt 3. Beslut om detta fattas av bibliotekschefen.