This page in English

Huvudbiblioteket

På Campus Örebro ligger universitetsbibliotekets huvudbibliotek. Det är ett stort bibliotek med många läsplatser och grupprum.

Bibliotekets boksamlingar innehåller litteratur inom ett brett antal ämnen. Här finns all obligatorisk kurslitteratur samt ett eget rum med kursreferensböcker som kan lånas på daglån.

Byggnadens totalyta (BTA)  där även aulan ingår är ca 9 000 kvadratmeter. Den färdigställdes i juni månad 1996 efter en byggtid på ca 15 månader.

Biblioteksbyggnaden togs fram av Uhlin & Malm Arkitektkontor AB. Ansvarig arkitekt var Julianna Farago, ark. SAR och inredningsansvarig va Ulf Löfgren, ark. SIR. Ansvarig projektledare var Per-Åke Peterson för Akademiska Hus.

Hitta på Huvudbiblioteket

Karta Huvudbiblioteket

Kontakta Huvudbiblioteket

Telefon: 019 30 32 40
E-post: This is an email address

Besöksadress: Fakultetsgatan 1, Örebro

Postadress: Örebro universitet, 
Universitetsbiblioteket, 701 82 Örebro