This page in English

Tillgänglighetsredogörelse

Örebro universitet är ansvarig för den här webbplatsen och vårt mål är att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur www.oru.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, vilka eventuella kända tillgänglighetsproblem vi har och hur du kan rapportera brister till oss.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.oru.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss vilka problem vi har med bristande tillgänglighet.
Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss vilka problem vi har med bristande tillgänglighet så att vi kan åtgärda problemen.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, med undantag av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

 • Bilder i PDF-dokument och dokument skapade i Microsoft Office kan sakna eller ha felaktiga textalternativ.
 • Videofilmer som publicerats före den 23 september 2020 saknar syntolkning.
 • Vissa videofilmer som publicerats före den 23 september 2020 saknar textning.
 • Vissa PDF-dokument och dokument skapade i Microsoft Office är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med skärmläsare.
 • Läsordningen kan vara felaktig i PDF-dokument och dokument skapade i Microsoft Office.
 • Felaktig språkkodning kan förekomma på delar av sidinnehåll som avviker från sidans huvudspråk.
 • Sida med fler än ett formulär har inte unika element-ID.
 • Sida med formulär som har uppladdningsfunktion har felaktigt ARIA-attribut.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Tangentbordsfokus syns inte tydligt i YouTube-spelaren eller i Kaltura-spelaren.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Tangentbordsfokus syns inte tydligt i YouTube-spelaren eller i Kaltura-spelaren.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Tangentbordsfokus syns inte tydligt i YouTube-spelaren och Kaltura-spelaren.

Problem för samtliga användare

 • Vissa PDF-dokument saknar textinnehåll på grund av att filerna felaktigt skannats in som en bild.
 • Vissa PDF-dokument och dokument skapade i Microsoft Office saknar meta-titel och meta-description.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av www.oru.se.

Senaste bedömningen gjordes den 26 oktober 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast den 26 oktober 2022.