This page in English

Förlängd lånetid över jul

Foto på en lykta och två böcker som står på ett bord i en trästuga

Under jul- och nyårshelgen har du möjlighet att låna hem dina böcker utan att behöva stressa med att lämna tillbaka dem.

Böcker från huvudbiblioteket

Kurslitteratur som vanligtvis har 7 dagars lånetid och lånas från den 15 december får återlämningsdag 7 januari.

Kursreferensböcker som vanligtvis lånas ut som daglån och lånas från den 21 december får återlämningsdag 7 januari.

Övrig litteratur som vanligtvis har 21 dagars lånetid och lånas från den 1 december får återlämningsdag 7 januari.

Böcker från Medicinska biblioteket

Kurslitteratur som vanligtvis har 7 dagars lånetid och lånas från den 15 december får återlämningsdag 2 januari.

Kursreferensböcker som vanligtvis lånas ut som daglån och lånas från den 21 december får återlämningsdag 2 januari.

Övrig litteratur som vanligtvis har 21 dagars lånetid och lånas från den 1 december får återlämningsdag 2 januari.

Böcker från Restaurang- och hotellhögskolans bibliotek

Kurslitteratur som vanligtvis har 7 dagars lånetid och lånas från den 14 december får återlämningsdag 8 januari.

Kursreferensböcker som vanligtvis lånas ut som daglån och lånas från den 19 december får återlämningsdag 8 januari.

Övrig litteratur som vanligtvis har 21 dagars lånetid och lånas från den 30 november får återlämningsdag 8 januari.

Omlån

Om det inte finns någon reservation på de lånade böckerna förnyas dessa lån automatiskt med en ny period när lånetiden går ut (detta gäller dock inte kursreferensböcker). Förnyelse görs under förutsättning att den maximala lånetiden inte uppnåtts, att du är spärrad för lån eller att kontots giltighetstid har gått ut. Om ett automatiskt omlån inte är möjligt skickas en påminnelse ut per e-post om att boken ska återlämnas. Påminnelsen skickas ut som en extra service. Du är själv skyldig att kontrollera lånetiden.

Trevlig julläsning!