Förlängd lånetid till 13 januari

Foto på en fotogenlampa och två äldre böcker som ligger på ett bord med en röd duk.

Under jul- och nyårshelgen har du möjlighet att låna hem dina böcker utan att behöva stressa med att lämna tillbaka dem.

Nyheten uppdaterades 21 december med ytterligare förlängningar på lånetiderna! För dig som lånat böcker med förlängd lånetid före den 21 december kommer den nya lånetiden synas under Mina lån från och med tisdag den 22 december.

Jullån från Medicinska biblioteket och huvudbiblioteket

Kurslitteratur som vanligtvis har 7 dagars lånetid och lånas mellan den 17 december och 5 januari får återlämningsdag 13 januari.

Kursreferensböcker som vanligtvis lånas ut som daglån och lånas mellan 23 december och 12 januari får återlämningsdag 13 januari.

Övrig litteratur som vanligtvis har 21 dagars lånetid har även över julhelgerna 21 dagars lånetid.

Jullån från Restaurang- och hotellhögskolans bibliotek

Kurslitteratur som vanligtvis har 7 dagars lånetid och lånas mellan den 16 och 22 december får återlämningsdag 13 januari.

Kursreferensböcker som vanligtvis lånas ut som daglån och lånas mellan 22 december och 12 januari får återlämningsdag 13 januari.

Övrig litteratur som vanligtvis har 21 dagars lånetid och lånas mellan 1 och 22 december får återlämningsdag 13 januari.

Omlån

Om det inte finns någon reservation på de lånade böckerna förnyas dessa lån automatiskt med en ny period när lånetiden går ut (detta gäller dock inte kursreferensböcker). Förnyelse görs under förutsättning att den maximala lånetiden inte uppnåtts, att du är spärrad för lån eller att kontots giltighetstid har gått ut. Om ett automatiskt omlån inte är möjligt skickas en påminnelse ut per e-post om att boken ska återlämnas. Påminnelsen skickas ut som en extra service. Du är själv skyldig att kontrollera lånetiden.

Trevlig julläsning!