Fulltexter direkt med webbläsartillägg

Bild på en blå rektangel med en grön droppe på samt texten "Download PDF Örebro universitetsbibliotek.

Nu kan du, med ett enkelt tillägg i din webbläsare, få tillgång till fullständiga artiklar oavsett när och var du hittar dem.

Den nya tjänsten, LibKey Nomad, hjälper dig som student eller anställd på universitetet att lättare hitta PDF-fulltext till artiklar när du befinner dig utanför universitetets campus-nätverk. Vanligtvis behöver du annars gå via bibliotekets söktjänst Primo eller databaslista (eller med VPN för anställda). 

- Nu kan alla studenter och anställda direkt ladda ner artikeln därifrån biblioteket har tillgång till den eller ifall den finns fritt tillgänglig (open access). Detta gäller oavsett om du hittat titeln via en databas, direkt på tidskriftens webbplats eller genom en Wikipedia-artikels referenslista, säger Märta Sjöblom, bibliotekarie med inriktning elektroniska resurser vid Örebro universitetsbibliotek.

Även på campus eller via VPN kan du genom tillägget snabbt hitta till artikeln du söker, ifall du skulle hittat artikeln via annan källa eller plattform än där vi har tillgång till den. 
Om biblioteket inte har tillgång till artikeln hittar du istället en länk för att enkelt beställa den via fjärrlån från ett annat bibliotek.

Installera tillägget i din webbläsare, välj organisation Örebro universitetsbibliotek, och håll utkik efter den gröna droppen. Om inloggning krävs, använd ditt ORU-konto/studentkonto.