Hitta fler strategier för att ta dig an kurslitteraturen

Foto på två personer som sitter i varsin fåtölj och läser.

Undrar du hur du ska hinna läsa all kurslitteratur? Som ny student är det lätt att känna oro över mängden litteratur i varje delkurs. I vår skrivguide får du tips på smarta och effektiva sätt att ta dig an texterna.

Universitetsstudier är stimulerande men periodvis också mycket krävande. Du förväntas läsa en mängd texter som kursböcker och vetenskapliga artiklar som ställer olika krav på läsaren. Anledningen till att du behöver ta till dig all litteratur är att läsning är en viktig del av studierna och en grundförutsättning för både lärande och akademiskt skrivande. Du behöver dock sällan läsa varje sida i en kursbok eller läsa allt på djupet.

På universitetets webbplats finns information som hjälper dig att planera din läsning, hitta lämpliga lässtrategier och reflektera över den nya kunskapen. Du får även tips på hur du kan närma dig olika typer av litteratur, hur du antecknar medan du läser och vad du bör tänka på om litteraturen är skriven på ett annat språk.