Sommarlåna dina böcker på biblioteket

Foto på en uppslagen bok som ligger på en gräsmatta.

Över sommaren har vi längre lånetid för de böcker du lånar från universitetsbiblioteket.

Huvudbiblioteket

Kursreferensböcker som lånas från huvudbiblioteket från och med den 12 juli får förlängd lånetid och behöver lämnas tillbaka först den 5 augusti. Kursreferensböcker är de böcker som normalt lånas ut på daglån under ordinarie terminstid. Det går inte att låna om kursreferensböckerna, utan de måste lämnas tillbaka senast 5 augusti.

Kursböcker som i vanliga fall har en veckas lånetid och lånas från huvudbiblioteket den 8–12 juli får återlämningsdag tisdagen den 5 augusti.

Övrig litteratur som i vanliga fall har 21 dagars lånetid och som lånas från huvudbiblioteket den 24 juni–12 juli får även de återlämningsdag den 5 augusti.

Medicinska biblioteket och notbiblioteket

Kursreferensböcker som lånas från Medicinska biblioteket eller notbiblioteket från och med den 12 juli får förlängd lånetid och behöver lämnas tillbaka först den 5 augusti. Kursreferensböcker är de böcker som normalt lånas ut på daglån under ordinarie terminstid. Det går inte att låna om kursreferensböckerna, utan de måste lämnas tillbaka senast 5 augusti.

Kursböcker som i vanliga fall har en veckas lånetid och lånas från Medicinska biblioteket eller notbiblioteket den 8–29 juli får återlämningsdag tisdagen den 5 augusti.

Övrig litteratur som i vanliga fall har 21 dagars lånetid och som lånas från Medicinska biblioteket eller notbiblioteket den 24 juni–15 juli får även de återlämningsdag den 5 augusti.

Restaurang- och hotellhögskolans bibliotek

Kursreferensböcker som lånas från Restaurang- och hotellhögskolans bibliotek den 30 maj får förlängd lånetid och behöver lämnas tillbaka först den 3 september. Kursreferensböcker är de böcker som normalt lånas ut på daglån under ordinarie terminstid. Det går inte att låna om kursreferensböckerna, utan de måste lämnas tillbaka senast 3 september.

Kursböcker som i vanliga fall har en veckas lånetid och lånas från Restaurang- och hotellhögskolans bibliotek den 24–30 maj får återlämningsdag den 3 september.

Övrig litteratur som i vanliga fall har 21 dagars lånetid och som lånas från Restaurang- och hotellhögskolans bibliotek den 10–30 maj får även de återlämningsdag tisdagen den 3 september.

Automatiska omlån

Om ingen står på kö för att låna boken efter sommaren kommer den automatiskt att omlånas men då enligt vanliga lånetider (7 dagar för kurslitteratur och 21 dagar för övriga böcker).

OBS! Kursreferensböcker har ingen automatisk omlåning. För att undvika böter måste du lämna tillbaka böckerna senast på återlämningsdagen som du ser på kvittot när du registrerar lånet.