Sommarlåna dina böcker på biblioteket

Foto på en uppslagen bok som ligger på en gräsmatta

Över sommaren har vi längre lånetid för de böcker du lånar från universitetsbiblioteket.

Kursreferensböcker som lånas från huvudbiblioteket och Medicinska biblioteket från och med fredagen den 4 juni får förlängd lånetid och behöver lämnas tillbaka först måndagen den 23 augusti. Kursreferensböcker är de böcker som normalt lånas ut på daglån under ordinarie terminstid. Det går inte att låna om kursreferensböckerna, utan de måste lämnas tillbaka senast 23 augusti.

Kursböcker och övrig litteratur som lånas från huvudbiblioteket, Medicinska biblioteket och Notbiblioteket från och med måndagen den 31 maj får även de återlämningsdag måndagen den 23 augusti.

Alla böcker som lånas från Restaurang- och hotellhögskolan från måndagen den 17 maj får återlämningsdag först den 30 augusti. Det går inte att låna om kursreferensböckerna, utan de måste lämnas tillbaka senast 30 augusti.

Om ingen står på kö för att låna boken efter sommaren kommer den automatiskt att omlånas men då enligt vanliga lånetider (7 dagar för kurslitteratur och 21 dagar för övriga böcker.

OBS! Kursreferensböcker har ingen automatisk omlåning. För att undvika böter måste du lämna tillbaka böckerna senast på återlämningsdagen som du ser på kvittot när du registrerar lånet.