This page in English

Förlängd lånetid över jul

Foto av ett litet bord med en ljuslykta och två böcker

Jullåna bibliotekets böcker och lämna tillbaka först nästa år.

Böcker från Huvudbiblioteket och Medicinska biblioteket

Kurslitteratur som lånas från den 17 december samt kursreferensböcker som lånas från 23 december får återlämningsdag 2 januari.

Böcker från Restaurang- och hotellhögskolans bibliotek

Kurslitteratur som lånas från den 13 december, kursreferensböcker som lånas från 19 december samt övriga böcker som lånas från den 29 november får återlämningsdag 8 januari.

Automatiskt omlån

Om det inte finns någon reservation på de lånade böckerna förnyas dessa lån automatiskt med en ny period när lånetiden går ut. Om den maximala lånetiden har uppnåtts, om du är spärrad för lån eller om kontots giltighetstid har gått ut görs ingen förnyelse. Kursreferensböcker kan inte lånas om.