Medicinska e-biblioteket

Beställ sökuppdrag

Vi tar emot alla frågor med anknytning till hälso- och sjukvård. Resultatet kan vara vetenskapliga artiklar, böcker, länkar och liknande

Skicka sökuppdrag när du:

  • Behöver aktuell kunskap inom ditt yrkesområde
  • Ska uppdatera vårdprogram/riktlinjer
  • Behöver bakgrundsmaterial inför ett projekt
  • Vill hitta fördjupad information till patienter/anhöriga

Om du söker information i samband med en uppsats ber vi dig att istället boka en handledning. Då vägleder vi dig i hur du gör din litteratursökning på bästa sätt.

Beställning av sökuppdrag

Vill du sitta med när vi gör sökningen?

Medicinska biblioteket tar inte ställning i sakfrågor. Svaret är utformat av bibliotekarier men  har inte granskats av någon sakkunnig.

Med denna förfrågan samtycker jag till att mina uppgifter i formuläret hanteras av Örebro universitet under den tid som sökuppdragsförfrågan administreras. Lämnade uppgifter kan rättas och även raderas genom att kontakta This is an email address.

Mer information om hur Örebro universitet hanterar personuppgifter finns på sidan Behandling av personuppgifter vid Örebro universitet.