Dina böcker kan lånas om automatiskt

Två personer håller i en bok och pratar omringade av bokhyllor.

För de flesta böckerna på universitetsbiblioteket gäller automatiska omlån. Om det inte finns någon reservation på de böcker du lånat, förnyas lånet av dem automatiskt med en ny period så fort lånetiden går ut.

Förnyelse görs om den maximala lånetiden inte uppnåtts vilket i de flesta fall är 1 år.  Det gäller även att du inte är spärrad för lån eller att ditt kontos giltighetstid har gått ut. Kursreferensböcker kan inte lånas om.

Om ett automatiskt omlån inte är möjligt skickas en påminnelse ut per e-post om att boken ska lämnas tillbaka. Påminnelsen skickas ut som en extra service.  Tänk på att du själv alltid är skyldig att kontrollera lånetiden.

Här kan du läsa mer om våra låneregler.