Hur du använder källor i din text

Två personer arbetar tillsammans i en dator.

Akademiskt skrivande är förankrat i källor. Oavsett vilken skrivuppgift du får, kommer du i dina resonemang behöva stödja dig på fakta ur kurslitteraturen och andra källor. Att använda sig av källor innebär emellertid inte – som många tror – att vara bra på att formulera om källtexten. Det innebär i stället att hitta kärnan i den, samt att bestämma vad informationen ska användas till och hur den bäst vävs in i din text.

Ämnets texter är grunden i akademiska studier. Förutom att ge dig nödvändig kunskap om ämnet, är de helt centrala för ditt akademiska skrivande. Du behöver därför tidigt förstå hur du kan använda källor i dina texter. Refererandet handlar om att välja ut det som är relevant att presentera i just din text och att visa hur du förstår det, inte om att återberätta allt som källan skrivit om ett ämne. Därför behöver du alltid leta efter kärnan i källans text. Du bör vidare vara mycket tydlig med vad som är dina tankar och vad som är andras resonemang, oavsett om du väljer att referera eller citera en källa. På universitetsbibliotekets webbplats kan du ta reda på mer om god referat- och citatteknik.