Låna din kurslitteratur på universitetsbiblioteket

Foto på en person som sitter omringad av bokhyllor vid en dator

Den obligatoriska kurslitteraturen till alla universitetets kurser finns tillgänglig på universitetsbiblioteket.

universitetsbibliotekets startsida hittar du söktjänsten Primo där du enkelt kan söka bland bibliotekets böcker, artiklar och tidskrifter.

webbsidan för kurslitteratur har vi samlat information kring hur hittar din kurslitteratur och hur du ser skillnad på olika typer av referenser i kurslitteraturlistan.