This page in English

Kurslitteratur

Foto på en student som syns genom en bokhylla med böcker.

Kurslitteratur finns sökbart och tillgängligt på biblioteket. Här lär du dig att se skillnad på olika typer av referenser i kurslitteraturlistan och hur de skrivs. Alla kursböcker på Örebro universitet finns att låna på biblioteket.

Söka kurslitteratur

I söktjänsten Primo kan du söka både böcker och artiklar. Enklast är att söka på titel. När det gäller kapitel behöver du söka på titeln på boken som kapitlet ingår i. I referensen  från kurslistan finns information om utgivningsår och upplaga. Om en bok saknar uppgift om upplaga kan du anta att det är första upplagan.

Ibland kan kurslitteratur ha kommentaren ”Tillgängliggörs av institutionen”. Det innebär att titeln i fråga, ofta i form av ett kompendium, ges ut eller delas på Blackboard av kursansvarig. Titeln finns då vanligtvis inte på biblioteket.

Exempel på en litteraturlista

Blomström, V., & Wennerberg, J. (2015). Akademiskt läsande och skrivande. Studentlitteratur.

Hellman, J., & Thorsten, A. (2021). Plagiera eller referera vetenskapligt? En studie om vad studenter behöver lära sig för att bli bättre på referathantering. Högre utbildning, 11(1), 41–55. https://doi.org/10.23865/hu.v11.2730

Magdalenić, S. (2015). Sociologins klassiker. I A. Hedenus, S. Björk, & O. Shmulyar Gréen (Red.), Feministiskt tänkande och sociologi: Teorier, begrepp och tillämpningar (s. 97–110). Studentlitteratur.

Förklaring till litteraturlistan

Exemplen ovan är tre vanliga typer av referenser: en bok, en artikel i en tidskrift och ett kapitel i en bok med redaktör.

Det första exemplet är en referens till en bok. Det ser du bland annat på att referensen innehåller endast en titel, Akademiskt läsande och skrivande. I en kapitelreferens däremot ingår titeln både på kapitlet och på boken och i en artikelreferens ingår både artikelns titel och tidskriftens namn.

Det andra exemplet är en artikel i en tidskrift. Det ser du bland annat på att det inte finns någon information om förlag. 11(1) står för volym respektive nummer av tidskriften. DOI är ett unikt identifieringsnummer som tilldelas elektroniska dokument.

Det sista exemplet är ett kapitel i boken Feministiskt tänkande och sociologi. Det ser du bland annat på att det finns information om författare på två ställen i samma referens. Först står författaren till kapitlet och efter kapitlets titel finns information om bokens redaktörer.

Referenserna i exemplet ovan är skriven enligt APA. Andra vanliga referenssystem är Harvard och Vancouver. I Läs- och skrivguiden finns flera referensguider