This page in English

Active Learning Classroom

Foto från U1191. Fyra runda bord med stolar på hjul samt whiteboardtavlor och TV-skärmar på väggarna.

U1191 är ett så kallat Active Learning Classroom (ALC) - en undervisningssal som inbjuder till ett aktivt deltagande och som främjar samarbete och interaktivitet.

Salen är möblerad med runda bord där varje grupp har tillgång till en stor datorskärm och en whiteboard. Till skillnad från en traditionell sal där läraren är i fokus längst fram har ALC-salen ingen sådan front utan läraren rör sig om i rummet