This page in English

Utskrifter, kopiering och inloggning på datorer för allmänheten

Även du som varken är student eller anställd på Örebro universitet har möjlighet att använda bibliotekets datorer. Du kan skaffa ett tillfälligt datorkonto.

Datorkonto för allmänheten

För att skaffa ett datorkonto behöver du skriva under en ansvarsförbindelse. Vänd dig till informationsdisken på Huvudbiblioteket för att få hjälp. Var beredd att visa id-kort.

Med datorkontot får du tillgång till en stor del av bibliotekets e-resurser, men bara på plats i biblioteket. E-resurserna får inte användas för kommersiellt bruk. Systematisk nedladdning är inte tillåten.

Registrera PayEx-konto för att kopiera och skriva ut

Om du vill använda bibliotekets skrivare och kopiatorer måste datorkontot kopplas ihop med ett PayEx-konto. IT-avdelningen ansvarar för universitetets utskriftssystem. Följ IT-avdelningens instruktioner Kom igång med utskrifter och kopiering.