This page in English

Öppet med låskort på Medicinska biblioteket

Studenter och personal vid institutionen för medicinska vetenskaper samt anställda vid Region Örebro län har tillgång till Medicinska biblioteket på plan 1 och 2 även utanför bibliotekets ordinarie öppettider.

Det innebär att biblioteket är tillgängligt men obemannat utöver de ordinarie öppettiderna och du når Medicinska biblioteket plan 1 och 2 kl. 07.00–23.00 alla dagar även helger och röda dagar. Du har då tillgång till läsplatser, datorer, kurslitteratur och grupprum samt självbetjäning av utlån och återlämning.

För studenter och personal vid institutionen för medicinska vetenskaper ges tillgång via ordinarie passerkort.

Anställda vid Region Örebro län anmäler möjlig tillgång till etjänstkontoret.

Under kvällar och helger är Campus USÖ låst. Regionanställda har då tillträde endast via kulverten.

Kursreferensexemplar ska lämnas inom de ordinarie, bemannade öppettiderna (se ovan).

Du som användare förbinder dig att följa biblioteket regler även under dessa tider när biblioteket är obemannat.

Har du frågor/funderingar, kontakta personalen i informationsdisken eller mejla This is an email address