This page in English

Meröppet 07.00-23.00

Meröppet gäller från och med 17 augusti med tiderna kl. 7.00–23.00.

Studenter och personal vid Institutionen för Medicinska vetenskaper, MV samt anställda vid Region Örebro Län har tillgång till Medicinska biblioteket plan 1 och 2 kl. 07.00-23.00 alla dagar även helger och röda dagar. Meröppet innebär att biblioteket är tillgängligt men obemannat utöver de ordinarie öppettiderna.

Du har då tillgång till läsplatser, datorer, kurslitteratur och grupprum samt självbetjäning av utlån och återlämning.
 
För studenter och personal vid MV ges tillgång via ordinarie passerkort.
Anställda inom RÖL anmäler möjlig tillgång till etjänstkontoret.
 
Under kvällar och helger är huset CUSÖ låst. Regionanställda har då tillträde endast via kulverten.

Kursreferensexemplar ska lämnas inom de ordinarie, bemannade öppettiderna (se ovan).
Du som användare förbinder dig att följa biblioteket regler även under dessa tider när biblioteket är obemannat.

Har du frågor/funderingar, kontakta personalen i informationsdisken eller mejla This is an email address