This page in English

Musikbiblioteket

Bild på byggnaden för Musikhögskolan

Musikbiblioteket ligger i Musikhögskolans byggnad på Campus Örebro. Här finner du huvudsakligen noter, men även referensverk, grammofonskivor och musiktidskrifter.

Under våren kommer biblioteket på Musikhögskolan att genomgå en större förändring då Musikbiblioteket blir ett meröppet notbibliotek. Notbiblioteket kommer att bli ett obemannat bibliotek som är tillgängligt dygnet runt med låskort för Musikhögskolans personal och studenter. De böcker som finns i Musikbiblioteket idag kommer fortsättningsvis att vara placerade i Huvudbiblioteket.

Musikbiblioteket är i första hand till för Musikhögskolans studenter och lärare, men även studenter, lärare och personal från andra institutioner på universitetet är välkomna att låna. Allmänheten är också välkommen till oss. 

Kontakta Musikbiblioteket

Telefon: 019 30 33 37
E-post: This is an email address

Besöksadress: Fakultetsgatan 1, Örebro
Postadress: Örebro universitet, 
Musikbiblioteket, 701 82 Örebro