Noter

Foto på Musikhögskolan taget under en solig vinterdag.

Biblioteket ger dig tillgång till noter för olika instrument och genrer såväl som litteratur inom musikvetenskap. Du kan söka fram noterna via söktjänsten Primo.

Notbiblioteket ligger i Musikhögskolan, Campus Örebro och där finner du universitetsbibliotekets notsamling. En majoritet av litteraturen inom musikvetenskap samt kurslitteratur i ämnet är placerad på huvudbiblioteket vid Campus Örebro. Var du hittar det material du önskar framkommer när du använder bibliotekets söktjänst Primo.

Tillgång till noter för studenter och personal vid Musikhögskolan

Notbiblioteket är tillgängligt dygnet runt med låskort för Musikhögskolans personal och studenter.

Tillgång till noter för övrig personal, övriga studenter och allmänhet

Övriga som är intresserade av notmaterial kan beställa noter för upphämtning på huvudbiblioteket. Sök fram de noter du är intresserad av via Primo och fyll i nedanstående formulär eller vänd dig till huvudbibliotekets informationsdisk. Beställningar från notbiblioteket hämtas två gånger i veckan.

Notbeställning

 

Personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR, (EU:s förordning 2016/679)

För att kunna hantera lån måste alla som vill vara låntagare på biblioteket lämna vissa uppgifter. De uppgifter som samlas in är namn, e-postadress, personnummer, telefonnummer och adress. Dessa uppgifter används även vid fakturering av förseningsavgifter och borttappade böcker. Uppgifterna lagras i en lagringstjänst som är tillgänglig via internet för bibliotekets personal. Vid hantering av förseningsavgifter ges även universitetets ekonomiavdelning tillgång till uppgifterna. Inkassoföretag kan få tillgång till uppgifterna om betalning av faktura uteblivit.

De insamlade uppgifterna raderas så snart en låntagare inte anses vara aktiv. Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter som finns om dig samt att få dessa redovisade eller borttagna enligt information på universitetets webbplats.

Fastställda av bibliotekschefen att gälla från 2019-08-26.