Musik

Foto på en person som spelar fiol.

Här har vi samlat källor och resurser för dig som läser musik. Ta del av böcker, databaser och andra resurser som är bra för dig att känna till. På denna sida får du hjälp att söka, värdera och använda information.

Information, databaser och artiklar

Här finner du olika typer av informationskällor som är relevanta för dig som studerar musik.

Vetenskapliga artiklar söks lämpligast fram via Örebro universitetsbiblioteks databaser. I Databaslistan hittar du en fullständig lista över alla bibliotekets databaser, där kan du söka efter en specifik databas eller avgränsa till ämnesområde. I listan nedan hittar du lämpliga databaser inom musik samlat.

Databaser med vetenskaplig litteratur inom humaniora och samhällsvetenskaperna

 • RILM Abstracts of Music Literature
  RILM Abstracts of Music Literature innehåller referenser och abstracts till artiklar, böcker och andra publikationstyper inom musik.
 • ERIC
  Databas för utbildning, pedagogik och lärande.
 • SwePub
  I SwePub finns avhandlingar, artiklar, konferensbidrag och liknande som publicerats vid svenska lärosäten.
 • Web of Science
  Går av avgränsa på Social Sciences Citation Index och Arts & Humanities Citation Index under More Settings.
 • Project MUSE
  Tidskrifter i fulltext inom humaniora och samhällsvetenskap.
 • JSTOR
  Databas med äldre årgångar av tidskrifter inom många olika ämnesområden. Här får du även tillgång till ett mindre antal e-böcker.

Databaser med övrigt material (recensioner, video, noter och liknande)

 • Mediearkivet
  Svenska dagstidnings- och tidskriftsartiklar i fulltext.
 • Svensk mediedatabas
  Här finns närmare sju miljoner inspelade timmar och det mesta av det som sänts, visats eller givits ut i Sverige sedan 1979.
 • Svenskt visarkivs vis- och låtregister
  Här finns ca 145 000 visor och låtar från 1500-talet fram till modern tid.
 • Artikelsök 
  Referenser till artiklar i svenska dagstidningar och tidskrifter. Delar av materialet finns tillgängligt i fulltext. Från 1979–.
 • Svenska tidningar
  Digitaliserade svenska dagstidningar. Årgång 1645–1902 är fritt tillgängliga. Årgångar från 1903 och framåt kan bara läsas från en särskild dator på Huvudbiblioteket. Datorn bokas i förväg via resursbokning i Kronox. Observera att dagstidningar från senare tid oftast finns i Mediearkivet också.

Är tidskriften granskad?

I databasen Ulrichsweb kan du bland annat se om en tidskrift är vetenskapligt granskad.

Google Scholar

Begränsar sökningen till mestadels vetenskapliga artiklar och dokument. Ingången via databaslistan ger tillgång till våra elektroniska tidskrifter i fulltext.

Noterna finns i Notbiblioteket, sal M159 i Musikhögskolans lokaler. Notbiblioteket är tillgänglig för Musikhögskolans personal och studenter. 

Fysiska böcker

Fysiska böcker och annat tryckt material letar du fram med universitetsbibliotekets sökverktyg Primo.

Använd databasen LIBRIS för att söka böcker som finns på andra universitets- och högskolebibliotek.

E-böcker

Alla e-böcker kan läsas direkt via din skärm och du når även dem via söktjänsten Primo. I vissa fall kan du ladda ner e-boken och använda specialfunktioner.

 • Ebook Central
  Ebook Central är bibliotekets största samling med e-böcker. De flesta av böckerna kan användas av ett obegränsat antal användare samtidigt, men vissa böcker är endast tillgängliga för en användare åt gången.
 • EBSCO eBook Collection
  Blandade ämnen, med fokus på samhällsvetenskaperna.
 • JSTOR
  Omkring 55 000 e-böcker i en mängd olika ämnen, huvudsakligen inom humaniora och samhällsvetenskap.
 • SAGE Research Methods

  Via SAGE Research Methods finner du böcker och artiklar om forskningsmetodik. Prova gärna Methods Map där du kan söka dig fram till rätt metod med hjälp av ett visuellt sökverktyg.

Ordböcker

 • Nationalencyklopedin
  Innehåller hela NE i fulltext samt ordböcker på flera språk. För att komma till ordböckerna, klicka på Tjänster och sedan på Ordböcker.
 • Rikstermbanken
  Här kan du både hitta definitioner av facktermer och kontrollera om en engelsk fackterm har en svensk motsvarighet. Innehåller Statens beredning för medicinsk och social utvärderings ordlista.
 • Svenska.se
  Svensk ordbok, Svenska Akademiens Ordlista och Svenska Akademiens Ordbok samlade på ett ställe.
 • The Garland encyclopedia of world music (1998-2002)
  Placering: REF Uppslagsverk
 • Oxford Music Online (inkl. Grove)
 • The new Grove dictionary of music and musicians (2001)
  REF Uppslagsverk
 • Die Musik in Geschichte und Gegenwart (1994-2007)
  Placering: REF Uppslagsverk
 • Sohlmans musiklexikon (1975-79)
  Placering: REF Uppslagsverk
 • Taruskin, R.: The Oxford history of Western music (2005)
  Placering: REF Uppslagsverk
 • Oxford Reference Online
  Välj subject- Performing arts
   
 • Boijes samling
  Carl Oscar Boije af Gennäs (1849–1923) var försäkringstjänsteman och amatörgitarrist. Hans samling omfattar närmare 1000 verk i tryck från tidigt 1800-tal och manuskript, till exempel några i autograf av J.K. Mertz. Samlingen, som endast innehåller musik för gitarr, skänktes till musik- och teaterbiblioteket 1924.
 • Musik- och teaterbiblioteket
 • SKAP
  Svenska kompositörer av populär musik.
 • STIM
  Svensk Musiks webbplats
 • Svensk tidskrift för musikforskning
  Den elektroniska publiceringen av Svensk tidskrift för musikforskning (STM) är ett pågående arbete.
 • Svenskt visarkiv
  Central institution för vis-och folkmusikforskning samt svensk jazzhistoria.

Resurser och verktyg

Här finner du andra användbara hjälpmedel när du ska söka information.

Foto på 4 dörrar till tre handledningsrum

Drop-in

I drop-in-hjälpen kan du få svar på kortare frågor om informationssökning.

Foto på ryggarna av två personer som sitter i ett grupprum.

Boka sökhandledning

Ibland kan det behövas längre, enskild hjälp med specifika frågor.

Foto på en person som står vid en whiteboard-tavla.

Sökteknik

Vid sök i databaser behöver du kunna vissa söktekniker för bästa resultat.

Logotypen för Libkey Nomad

LibKey Nomad

Hitta PDF-fulltext till artiklar när du befinner dig utanför universitetets campus-nätverket. Installera tillägget i din webbläsare, välj organisation Örebro universitetsbibliotek, och håll utkik efter den gröna droppen. Om inloggning krävs, använd ditt ORU-konto/studentkonto.

Bild på BrowZine på flera olika skärmar.

BrowZine

Med BrowZine kan du lägga upp bevakningar av tidskrifter inom olika ämnesområden så att du får uppdateringar när nya artiklar publiceras. Tjänsten finns som webbsida och app, och kan även användas för att bläddra i tidskrifter.

Kontaktbibliotekarie för musik:

Peder Bergenwall

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Peder Bergenwall

E-post: cGVkZXIuYmVyZ2Vud2FsbDtvcnUuc2U=

Telefon: 019 303697

Rum: U1130

Peder Bergenwall