This page in English

Nya publiceringsavtal med JMIR, eLife och Copernicus

Open access logotyp mot en orange bakgrund.

Under april och maj har Örebro universitet gått med i ytterligare publiceringsavtal med vetenskapliga förlag.

Via avtalen kan korresponderande författare vid Örebro universitet publicera med öppen tillgång utan kostnad för forskaren. Avtalen gäller från 1 april (eLife och Copernicus) respektive 1 juni (JMIR).

Avtalen, som finansieras gemensamt av Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova, är ett resultat av finansiärernas inriktningsbeslut om att täcka kostnader för avtal som sluts med förlag som enbart ger ut öppet tillgängliga tidskrifter.