This page in English

Publiceringsavtal: eLife

Via avtalet kan korresponderande författare vid Örebro universitet utan kostnad publicera med öppen tillgång i tidskriften eLife.

Artiklar som skickats in från och med 2024-04-01 omfattas av avtalet.

Instruktioner för författare

Alla korresponderande författare som är affilierade till en organisation som deltar i Bibsam-konsortiet (t.ex. Örebro universitet) omfattas av avtalet.

Notera att eLife endast granskar artiklar som tillgängliggjorts som preprints. En preprint som har genomgått peer review kan sedan, om författaren så önskar, publiceras som en vanlig artikel i eLife. Se förlagets beskrivning.

Licenser och artikeltyper

Alla artiklar publiceras med licensen CC-BY.

Avtalet täcker alla artikeltyper som annars skulle medföra en publiceringsavgift: Research Articles, Short Reports, Research Advances och Tools and Resources Articles.

Avtalsperiod

1 april 2024 - 31 mars 2025. Avtalet finansieras gemensamt av Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova.

Kontakt

Vid frågor om avtalet, kontakta epublicering@oru.se.