This page in English

Publiceringsavtal: JMIR

Genom avtalet med JMIR kan forskare vid Örebro universitet utan kostnad publicera med öppen tillgång i förlagets tidskrifter.

En grundförutsättning för att publicera genom avtalet är att du är korresponderande författare samt att artikeln accepterats som tidigast 1 juni 2024.

Instruktioner

Använd din institutionella e-postadress (@oru.se) när du skickar in artikeln. Detta för att förlaget ska kunna koppla dig till möjligheten att publicera genom avtalet.

Under submission-processen ska du också välja Örebro universitet som din organisation.

Kringkostnader täcks inte

Notera att det endast är kostnaden för publicering med öppen tillgång som täcks av avtalet. Övriga kostnader (t.ex. den fast-track fee som förlaget erbjuder) täcks inte av avtalet.

Avtalsperiod

1 juni 2024 - 31 december 2025. Avtalet finansieras gemensamt av Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova.

Kontakt

Vid frågor, kontakta epublicering@oru.se