This page in English

Meröppet på huvudbiblioteket

Studenter och personal vid Örebro universitet har tillgång till huvudbiblioteket även utanför bibliotekets öppettider.

Meröppet innebär att biblioteket är tillgängligt men obemannat utöver de ordinarie öppettiderna. Du har från kl. kl. 8.30–11.00 tillgång till läsplatser, datorer och kurslitteratur (du kan inte hämta ut lån från andra bibliotek/fjärrlån). Utlån registrerar du själv vid utlåningsautomaterna vid entrén.

Tänk på att alla böcker är larmade och att du som användare förbinder dig att följa bibliotekets regler även under de tider då biblioteket är obemannat.

Du går in med ditt passerkort

Använd ditt passerkort för att få tillgång till biblioteket under tiderna för meröppet.

För dig som är student fungerar ditt universitetskort som passerkort under förutsättning att du sen tidigare har aktiverat den funktionen. Om du inte har gjort det aktiverar du funktionen passerkort via Studenttjänster

Har du frågor?

Om du vill kontakta personalen under meröppet kan du chatta med oss.