This page in English

Universitetskortet

För att få tillträde till universitetets lokaler då entréerna är låsta, låna böcker vid universitetsbiblioteket eller låna utrustning vid IT-service behöver du ett universitetskort. Detta kort använder du även för att få tillträde till respektive institutions datasalar och labb.

De flesta hus vid Örebro universitet är nattstängda 23:00-06:00. Du som vill studera nattetid hänvisas till Långhuset och Campus USÖ som är tillgängligt dygnet runt. Det är inte tillåtet att övernatta i universitetets lokaler.

Ditt universitetskort hämtar du vid Studentcentrum, universitetsbiblioteket och IT-service på campus Örebro. Studerar du i Grythyttan kan du också vända dig till biblioteket vid Restaurang- och hotellhögskolan.

För att kunna registrera ditt kort måste du vara registrerad på en kurs innevarande termin. Registrering av kortet gör du i Studenttjänster.

Om du har frågor om ditt universitetskort eller om funktionerna på kortet inte fungerar, vänd dig till This is an email address.

Distansstudent

Som distansstudent kommer du att behöva ett universitetskort. Kortet är ett lånekort till universitetsbiblioteket samt används vid inloggning för att använda bibliotekets databaser och övriga elektroniska tjänster, och kan också användas som passerkort eller om du vill låna teknisk utrustning. Beställ ditt universitetskort via beställningsformuläret nedan. Universitetskortet skickas till dig i samband med kursstart. Om du bor i Örebro ser vi gärna att du hämtar ditt universitetskort i Studentcentrum i Långhuset eller vid Universitetsbiblioteket.

För distansstudenter

Ansvarsförbindelse för användning av Universitetskortet som passerkort

 • Kortet är personligt och får ej överlåtas till annan person.
 • Du är ansvarig för all användning av ditt Universitetskort. Borttappat kort måste omedelbart spärras i Studenttjänster.
 • All användning av kortet som passerkort registreras med namn, personnummer och tidsangivelse för aktuella kortläsare. Dessa uppgifter kan komma att användas för exempelvis löpande administration av passersystemet och felsökning. All otillbörlig användning kommer att utredas. Vid misstanke om brott kan dessa uppgifter överlämnas till rättskipande myndighet.
 • Så länge du har ditt Universitetskort aktiverat behandlas dina personuppgifter i passersystemet. Personuppgifter kopplat till inaktiva Universitetskort gallras från passersystemet 1 gång per termin.
 • Du ska skriva din namnteckning på kortets baksida.
 • Det är inte tillåtet att övernatta i universitetets lokaler!

Extra behörighet till andra lokaler beställs av din utbildningsadministratör.

Ansvarsförbindelse för användning av Universitetskortet som lånekort vid Universitetsbiblioteket

 • Kortet är personligt och får ej lånas ut till annan person.
 • Skriv din namnteckning på kortets baksida.
 • Ta del av Universitetsbibliotekets låneregler.
 • All användning av kortet som lånekort registreras med namn och personnummer för lån vid Universitetsbiblioteket.
 • Borttappat kort måste omedelbart spärras i Studenttjänster.
 • Vid otillbörlig användning av kortet kommer detta att utredas.

Ansvarsförbindelse för användning av Universitetskortet som lånekort vid IT-service

 • Kortet är personligt och får ej lånas ut till annan person.
 • Skriv din namnteckning på kortets baksida.
 • Ta del av IT-service låneregler.
 • All användning av kortet som lånekort registreras med namn och personnummer för lån vid IT-service.
 • Borttappat kort måste omedelbart spärras i Studenttjänster.
 • Vid otillbörlig användning av kortet kommer detta att utredas.