This page in English

Universitetskortet

Med universitetskortet har du som studerar vid Örebro universitet möjlighet att få tillträde till universitetets lokaler då entréerna är låsta, låna böcker vid universitetsbiblioteket eller låna utrustning vid IT-service.

Hämta ett universitetskort

Du kan hämta ditt Universitetskort vid Studentcentrums informationsdisk i Långhuset eller på Universitetsbiblioteket. 

När vi öppnar Universitetet igen så kan du hämta ditt kort vid Studentcentrums informationsdisk, Universitetsbibliotekets reception eller på IT-service. Studerar du i Grythyttan kan du vända dig till biblioteket vid Restaurang- och hotellhögskolan.

Aktivera ditt universitetskort

Du aktiverar kortet i Studenttjänster under knappen Universitetskortet. För att lyckas aktivera ditt kort måste du vara registrerad på en kurs innevarande termin. 

Logga in på Studenttjänster för att aktivera ditt kort.

Som distansstudent behöver du ett universitetskort för att låna kurslitteratur på Universitetsbiblioteket. Kortet används dessutom vid inloggning för att använda bibliotekets databaser och övriga elektroniska tjänster. Om du besöker våra campus kan kortet också användas som passerkort eller om du vill låna teknisk utrustning.

Distansstudenter beställer ett universitetskort via beställningsformuläret nedan och får det då hemskickat via post. Universitetskortet skickas till dig i samband med kursstart. Om du bor i Örebro ser vi gärna att du hämtar ditt universitetskort i Studentcentrum i Långhuset eller vid Universitetsbiblioteket. Beställ ditt universitetskort här.

De flesta hus vid Örebro universitet är nattstängda 23:00-06:00. Vissa byggnader är tillgängliga även nattetid. Det är enbart tillåtet att visats i lokalerna för att studera. Det är inte tillåtet att övernatta i universitetets lokaler. Du hittar aktuella öppettider här.

Datorsalar och laborationssalar
Du har tillgång till din institutions datorsalar och laborationssalar förutsatt att det inte pågår undervisning i salen eller att den är stängd för natten. Se en förteckning över samtliga datorsalar här. Vissa salar är specifikt till för studenter som studerar en särskild kurs vilket innebär att du ena terminen kan ha behörighet till en sal som du nästa termin inte längre har behörighet till.

Vid missbruk
Tillträde till universitetets lokaler då entréer är låsta är en service till våra studenter som studerar och ingen rättighet! Vid all form av missbruk av denna service kan behörigheten helt eller delvis dras in eller begränsas. Exempel på missbruk kan vara att lokalerna används för övernattning, inte används för studier vid Örebro universitet, att kortinnehavare stör verksamheten, skräpar ner eller förstör inredning mm. Det är universitetets säkerhetsfunktion som beslutar om förändring av behörigheter. Dessa kommuniceras med kortinnehavaren.

 • Kortet är personligt och får ej överlåtas till annan person. Universitetskortet är inte att likställa med ett ID-kort.
 • Du är ansvarig för all användning av ditt Universitetskort. Borttappat kort måste omedelbart spärras i Studenttjänster.
 • All användning av kortet som passerkort registreras med namn, personnummer och tidsangivelse för aktuella kortläsare. Dessa uppgifter kan komma att användas för exempelvis löpande administration av passersystemet och felsökning. All otillbörlig användning kommer att utredas. Vid misstanke om brott kan dessa uppgifter överlämnas till rättskipande myndighet.
 • Så länge du har ditt Universitetskort aktiverat behandlas dina personuppgifter i passersystemet. Personuppgifter kopplat till inaktiva Universitetskort gallras från passersystemet 1 gång per termin.
 • Missbruk av universitetskortet kan innebära att behörigheten på universitetskortet dras in tillfälligt eller tillsvidare.
 • Det är inte tillåtet att övernatta i universitetets lokaler!

Extra behörighet till andra lokaler beställs av utbildnings- och forskningsadministratören på institutionen där du är registrerad.

 • Kortet är personligt och får ej lånas ut till annan person.
 • Skriv din namnteckning på kortets baksida.
 • Ta del av Universitetsbibliotekets låneregler.
 • All användning av kortet som lånekort registreras med namn och personnummer för lån vid Universitetsbiblioteket.
 • Borttappat kort måste omedelbart spärras i Studenttjänster.
 • Vid otillbörlig användning av kortet kommer detta att utredas.

 • Kortet är personligt och får ej lånas ut till annan person.
 • Skriv din namnteckning på kortets baksida.
 • Ta del av IT-service låneregler.
 • All användning av kortet som lånekort registreras med namn och personnummer för lån vid IT-service.
 • Borttappat kort måste omedelbart spärras i Studenttjänster.
 • Vid otillbörlig användning av kortet kommer detta att utredas.


Hjälp! Det fungerar inte!

Om du har frågor om ditt universitetskort eller om funktionerna på kortet inte fungerar, vänd dig till This is an email address.