This page in English

Fjärrutlån till andra bibliotek

Universitetsbibliotekets litteratur lånas kostnadsfritt ut till andra svenska bibliotek, företagsbibliotek och företag samt till nordiska bibliotek.

Följande medier lånas inte ut till andra bibliotek:

 • Referensböcker
 • Kurslitteratur
 • Nyutgiven skönlitteratur
 • Uppsatser (för inköp och kopiering hänvisas till respektive institution)
 • Tidskrifter (varken enstaka nummer eller hela årgångar)
 • Videofilmer
 • Böcker ur Karolinska skolans boksamling
 • Böcker ur Närkesamlingen
 • Litteratur ur EDC-samlingen enligt särskilda bestämmelser

Normala lånetiden för böcker är tre veckor. Mikrofilmer lånas ut på 10 dagar.

 

Priser för fjärrutlån till andra bibliotek

 • Artiklar 80 kr
 • Böcker inom Norden gratis
 • Böcker utanför Norden 1,5 IFLA-voucher

Följande kategorier debiteras inte:

 • bibliotek inom Örebro län
 • universitets- och högskolebibliotek som inte debiterar oss
 • bibliotek som ingår i NORFRI-samarbetet